Mennesker vil ikke endre seg på grunn av fakta og tall. Vi tror på å trigge folks fantasi og nysgjerrighet til å observere verden med undring. Å tro at alt er mulig. Gi håp om en bedre verden. Alt gjennom bærekraftig og visuelt tiltalende design.

>> Meld din interesse her


Geografi, topografi, vegetasjon og nærliggende bygg har alt sammen betydning for vindforholdene der en planlegger å plassere en vindmølle. Voluto vil gjøre undersøkelser hos hver enkelt kunde og sørge for realistiske forventninger mhp produsert strøm. Vi ser ellers at tradisjonelle leverandører av vindmøller ofte oppgir produksjon ved urealistisk sterk vind – dvs vindstyrker som de fleste steder bare forekommer noen få dager i løpet av et år.

Våre vindmøller er designet for å gi god strømproduksjon selv ved moderat vind – «lett til laber bris». Med dagens kraftpriser vil investering i en slik mølle kunne være tilbakebetalt i løpet av en femårs periode.

Serieproduksjonen starter våren 2023 - den første vindmøllen skal til Kristiansand Kommune.


Voluto er en norsk oppstartsbedrift stiftet av John Fasting Sørbø. Vårt bærekraftsløfte/visjon er tuftet på læresetningen til hans farfar med samme navn: «Lever tilbake det du låner i samme eller bedre stand»